Semināra dienas kārtība

Mācību seminārs

 „Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu kapacitātes stiprināšana veselības aprūpes atkritumu (VAA) apsaimniekošanas jomā"

2011. gada 16. novembris

Norises vieta - Pils iela 21, Rīga

10:00-10:05

Reģistrācija, kafija

10:05-10:10

Semināra atklāšanas runa

10:10-10:55

Vides veselības riski no VAA: aprūpes laikā slimnīcā un pie pārstrādes

Edward Krisiunas, Jūlija Gušča

10:55-11:15

VAA uzraudzības likumiskais ietvars

Ilze Doniņa

11:15-11:25

Kafijas pauze

11:25-12:15

Pārskats par VAA tehnoloģijām

Edward Krisiunas, Jūlija Gušča

12:15-12:50

VAA testēšanas metodikas, t.sk. izmantojamie standarti, metodikas, testa fizikālā būtība, ieskats VAA mikrobioloģijā

Edward Krisiunas

12:50-13:30

Pusdienas

 

 

13:50-13:55

Uzruna no Valsts asins donoru centra vadības puses

14:55-14:05

Ievads iekārtas testēšanas procedūrā

14:05-14:15

Iekārtas apskate. Apstrādes ar mikroviļņiem tehnoloģijas „MediSter" testēšanas procedūras paraugdemonstrējums: Testēšanas uzsākšana

14:15-14:35

Valsts asins donoru centra pārstāvju prezentācija par atkritumu apsaimniekošanu. Vides pārvaldības sistēmas modelis

14:35-14:55

Ievads par apstrādes ar mikroviļņiem tehnoloģiju „MediSter". Būtiskākie vides aspekti. Edward Krisiunas

14:55-15:10

Apstrādes ar mikroviļņiem tehnoloģijas „MediSter" testēšanas procedūras paraugdemonstrējums: testēšanas paraugu izņemšana. Edward Krisiunas

15:10-15:30

Rezultātu interpretācija. Edward Krisiunas

15:30-15:45

Kopsavilkums par redzēto. Jautājumi, diskusijas.

2011. gada 17. novembris

10:10-11:15

Ievads par tvaika apstrādes tehnoloģiju „Tempico Rotoclave". Būtiskākie vides aspekti. Tvaika apstrādes tehnoloģijas „Tempico Rotoclave" testēšanas procedūras paraugdemonstrējums

Edward Krisiunas

11:15-11:25

Kafijas/tējas pauze

11:25-11:55

Diskusijas. Pārskats par testēšanas rezultātiem

12:15-13:00

Pusdienas

 

 

13:25-14:50

Ievads par ķīmiskās apstrādes tehnoloģiju „BAOMED 1000". Būtiskākie vides aspekti. Ķīmiskās apstrādes tehnoloģijas „BAOMED 1000" testēšanas procedūras paraugdemonstrējums

Edward Krisiunas

14:50-15:00

Semināra noslēgums