lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Iepirkumi / UNDP2011/11

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/11

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 12. oktobris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas ratu piegāde

Patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas rati, skaits - 4 gab.:

Komponente

Tehniskās / funkcionālās prasības

Pretendenta piedāvājums

Atsauce uz dokumentāciju (ja pievienota atsevišķi)

Materiāls

Nerūsējošais tērauds

 

 

Apraksts

Rati aprīkoti ar diviem no augšas, ar rokturu palīdzību, veramiem vākiem. Piemēroti izkraušanai ar konteinervedēju

 

Tilpums

0,750 - 0,800 m3

 

Rokturis

Četri rokturi:

Divi rokturi novietoti uz katra vāka (vāku atvēršanai)

Divi rokturi priekšējā paneļa sānos (ratu pārvietošanai)

 

Ratu kopējais garums (ar vākiem)

No 1200 mm līdz 1300 mm

 

Ratu kopējais platums (ar vāku)

No 1050 mm līdz 1100 mm

 

Ratu kopējais augstums (bez riteņiem)

No 1000 mm līdz 1200 mm

 

Ratu riteņi

4 kustīgi pneimatiskie riteņi

Diametrs: no 150 mm līdz 220 mm

 

Ratu pamatnes biezums

3 - 5 mm

 

Ratu sienu un vāku biezums

2 -5 mm

 

Garantija

Vismaz 2 gadi no piegādes brīža

 

Piegādes vieta

Viss apjoms pasūtītāja norādītā adresē Jelgavas pilsētas teritorijā

 


Izpildes nosacījumi un termiņi:

Pretendents apņemas sniegt minēto pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu pēc iepriekš noteikta un saskaņota grafika.

Pretendents apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citus noteikumus, kas attiecas uz pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti.

Iepirkuma priekšmeta izpildi jāveic 45 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pēc iepirkuma priekšmeta darba izpildes, Darba veicējam ir jāiesniedz pieņemšanas-nodošanas akts par 4 (četru) patoloģisko atkritumu savākšanas un uzglabāšanas ratu piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavas pilsētas robežās.

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21, LV-1050 vai julija.gusca@undp.org

termiņš:

2011. gada 19. oktobris plkst. 12:00

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu pabeigšanas

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "Aress Inc"
Līgumcena: Ls 2371.68 (ieskaitot PVN)


drukāt lapu