lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2011 / VIF2011/6

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2011/6

Iepirkuma publicēšanas datums: 2011. gada 20. jūnijs plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Biroja tehnikas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2011. gada 4. jūlijs plkst. 17:00

norāde:

Par biroja tehnikas piegādi 

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. (Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteiktajā kārtībā)

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Sešu (6) datoru piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • Intel Core i5 procesors ar takts frekvenci ne mazāk kā 2.33 GHz (Quad-Core) vai jaudīgāks un ne mazāk kā 1333 MHz front side bus
 • operatīvā atmiņa vismaz 4 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • cietais disks ne mazāks par 100GB 7200rpm ar SATA 3 Gb/s
 • integrēta video karte, viens brīvs PCI Express slots 
 • MS Windows 7 English Professional - 32 bit
 • MS Office 2010 Home and Business English - 32 bit
 • Tildes birojs 2011 - 32 bit
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • izmēri ne lielāki par 30 x 30 x 10 cm
 • vismaz 3 gadu garantija
 • http://www.eu-energystar.org vai līdzvērtīgi sertificēts, kas apliecina energotaupību
 • modelis iekļauts MS Windows 7 Hardware compatibility list (HCL: https://winqual.microsoft.com/HCL)

Sešu (6) LED monitoru piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • displeja izmērs ne mazāks par 20''
 • maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1920x 1080
 • spilgtums ne mazāk kā 250
 • reakcijas laiks ne vairāk kā 5ms
 • redzes lenķis ne mazāk kā 170/160 pie CR>=5
 • savienojums - VGA vai DVI (savietojams ar augstāk minētajiem datoriem)
 • atbilst CE
 • modelis iekļauts MS Windows 7 Hardware compatibility list (HCL: https://winqual.microsoft.com/HCL) - izdruka no HCL
 • vismaz 2 gadu garantija  

Sešu (6) portatīvo datoru piegāde ar sekojošām minimālajām prasībām:

 • cietais disks ne mazāks par 250GB 7200rpm
 • displeja izmērs ne mazāks par 15.6'' un maksimālā rezolūcija ne sliktāka par 1366 x 768 
 • MS Windows 7 English - 32 bit 
 • MS Office 2010 Home and Business English - 32 bit
 • Tildes birojs 2011 - 32 bit
 • svars ne lielāks par 2.8 kg 
 • baterijas darbošanās laiks ne mazāk par 5 stundām (6-cell Lithium Ion)
 • operatīvā atmiņa vismaz 2 GB (DDR3 SDRAM - 1333 MHz vai labāka)
 • procesors - Intel Core i3, ne mazāk kā 2.26 GHz (Dual-Core) vai jaudīgāks
 • Wireless IEEE 802.11 b/g/n
 • Ethernet 100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 
 • DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
 • vismaz 3 gadu garantija
 • http://www.eu-energystar.org vai līdzvērtīgi sertificēts, kas apliecina energotaupību
 • modelis iekļauts MS Windows 7 Hardware compatibility list (HCL:https://winqual.microsoft.com/HCL)

Pārdevējam jābūt autorizētajam iekārtu pārdevējam Latvijā un jānodrošina servisa apkalpošana.

Piegādes laiks 21 dienas laikā

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (pretendents piedāvājumu iesniedz par VISU APJOMU).

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 4
Uzvarētājs: SIA "1 un 2"
Līgumcena: Ls 7 755.61 (Ls 6 357.06  bez PVN)


drukāt lapu