UNDP2011/02

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Pasaules Vides fonds/Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Iepirkuma atbildīgā persona:

J.Gušča

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem - J.Gušča, tel. 26772850

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

UNDP 2011/2

Iepirkuma publicēšanas datums:

2011. gada 9. marts plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums un apraksts:

Bezkontakta medicīnisko termometru iegāde 

Astoņpadsmit (18) bezkontakta medicīnisko termometru piegāde:

1. Nodrošina bezkontakta temperatūras mērīšanu
2. Atbilstība standarta ASTM 1965-98 prasībām
3. Ātrs atbildes laiks: 10 sekundes vai mazāk
4. Skaņas signāls, kad temperatūras maksimālā atzīme ir sasniegta
5. Pašpārbaudes rezultātu uzrādīšana pie ieslēgšanas 
6. Automātiska izslēgšanās
7. Dzīvsudrabu nesaturošas1)  baterijas
8. Vismaz divu gadu garantija
9. Kompetentās valsts iestādes apstiprinājums, ja tāds ir nepieciešams
10. Termometru piegādes termiņš - ne vairāk par 1 mēnesi no līguma noslēgšanas brīža

1) - Daudzos digitālos termometros tiek izmantotas mazas (pogu, monētas formas) baterijas. Litija mazās baterijas nesatur pievienotu dzīvsudrabu. Sudraba oksīda, cinka-gaisa un alkalīna mangāna dioksīda mazās baterijas vidēji satur, attiecīgi, 2.5, 8.5, un 10.8 mg dzīvsudraba uz vienu bateriju. Visas šo bateriju versijas tiek izgatavotas arī bez pievienota dzīvsudraba. Cilindriskās alkalīna (AA, AAA, AAAA, un N izmēri; vai R6, R03 un R1 izmēri) baterijas nesatur pievienotu dzīvsudrabu. [Atsauce: "An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing Mercury," C. Galligan and G. Morose, Lowella ilgtspējīgas ražošanas centra ziņojums Mainas Vides Aizsardzības Departamentam, 17.12.2004.]

Iesniedzamie dokumenti:

  • tehniskais piedāvājums
  • finanšu piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas

 

veids: 

Rīgā, Pils iela 21,   LV-1050

termiņš:

2011. gada 17. marts plkst. 14:00

Samaksas kārtība:

100% pēc piegādes 

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma.

Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).

 

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: AS "Recipe Plus"
Līgumcena: 246.60 LVL bez PVN