lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2010 / VIF2010/3

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2010/3

Iepirkuma publicēšanas datums: 2010. gada 9. jūnija plkst. 13:00

Iepirkuma nosaukums:

Ekspertu pakalpojumi

Iepirkuma metode: Iepirkums ar līgumcenu līdz Ls 500 visam apjomam

Iepirkuma noteikumi:

Tiek meklēts eksperts ar labām krievu un angļu valodas zināšanām mājas lapas www.videsrisinajumi.lv tulkošanai krievu un angļu valodās (jātulko ir mājas lapas kopējā informācija un interaktīvās shēmas un izmaksu kalkulātors sadaļas)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2010. gada 16. jūnijs, pievienojot CV un norādot izmaksas latos (pa faksu vai epastu pasts@lvif.gov.lv). Darba izpildes termiņš ne ilgāk par 2 nedēļām.

 

Samaksas kārtība:

100% pēc  darba pabeigšanas 

 

 

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:

Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: SIA "Skrivanek Baltic"
Līgumcena:

Ls 3.5 (bez PVN) - no latviešu uz krievu valodu tulkojums

Ls 7.0 (bez PVN) - no latviešu uz angļu valodu tulkojumsdrukāt lapu