JOMA_5

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
Darba pieredze:

Zināšanas, spējas un prasmes:

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 15. janvāra plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 nedēļas

 

Darba uzdevums: Atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam: 

Sistēmu darbības apraksts
- Atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un to komponenšu apraksts (atkritumu šķirošana, atkritumu poligoni, u.c.)
- Galvenās problēmas un to risinājumi
- Tehnoloģisko risinājumu, kas pieejami Latvijā un pasaulē, apraksts (tehnoloģiju veidi, darbības pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi, būtiskākie aspekti, kas ietekmē to izvēli)

Sistēmu shematiskais apraksts
- Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes shematiskais attēlojums brīvā formā