lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2008 / VIF2008/5

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2008/5 

Iepirkuma publicēšanas datums: 2008. gada 8. oktobris plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Fonda biroja tīrīšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2008. gada 15. oktobris plkst. 17:00

norāde:

Fonda biroja tīrīšana

Samaksas kārtība:

100% pēc pakalpojuma

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Fonda biroja tīrīšana (Ģertrūdes iela 10/12 - 153 m2) no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim

Tīrīšana ietver:

  • logu mazgāšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā
  • ikdienas grīdas uzkopšana (parkets un flīzes)
  • sanitāri tehnisko telpu ikdienas uzkopšana, ieskaitot flīžu tīrīšanu
  • virtuves ikdienas uzkopšana
  • galda virsmu un citu virsmu tīrīšana, traipu tīrīšana uz tehnikas
  • atkritumu savākšana un izmešana
Izpildītājam ir jānodrošina pašam savi tīrīšanas līdzekļi un nepieciešamais inventārs. Uzkopšanas laiks ir laikā no plkst 19.00 līdz plkst. 7.30.

 

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:
9
Uzvarētājs:
SIA "Global Partners"
Līgumcena:
Ls 3 360 (Ar PVN Ls 3 964.80)


drukāt lapu