lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2008 / VIF2008/3

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2008/3

Iepirkuma publicēšanas datums: 2008. gada 30 jūlijs plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2008. gada 6. augusts plkst. 17:00

norāde:

Par veselības apdrošināšanu

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc polišu piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu (prēmija pret kopējo apdrošinājuma summu), kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Atbildē lūdzam sniegt paskaidrojumus par sniegto pakalpojumu kopumu, kas ir iekļauts līguma kopējā summā un kopējo apdrošināšanas summu vienam darbiniekam.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Septiņu (7) Fonda darbinieku veselības apdrošināšana ar termiņu uz 12 mēnešiem, sākot ar 2008. gada 10. augusta.

Veselības apdrošināšanas minimālās prasības (var būt iekļautas papildus iespējas):

Ambulatorā diagnostika, ārstēšana un profilakse bez limitiem līgumiestādēs:

 • pacienta iemaksa,
 • maksas ģimenes ārsta pakalpojumi
 • maksas ārstnieciskie pakalpojumi,
 • ārstniecības personu mājas vizītes,
 • profilaktiskās veselības stāvokļa pārbaudes,
 • ārstu – speciālistu, arī profesoru un privātārstu konsultācijas,
 • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi.

Ambulatorā rehabilitācija atbilstoši ārsta nozīmējumam:

 • ārstnieciskā masāža vai manuālā terapija līdz 10 masāžām 1 reizi gadā (limits vismaz Ls 8 par vienu reizi),
 • ārstnieciskā vingrošana līdz 10 nodarbībām 1 reizi gadā,
 • ūdens procedūras līdz 10 procedūrām 1 reizi gadā.

Profilaktiskā vakcinācija:

 • pret gripu,
 • pret ērču encefalītu.

Medicīniskās apskates un izziņas

Valsts un privātā neatliekamā palīdzība:

 • neatliekamās palīdzības dienestu "Palīdzības dienests" un "ARS" izsaukumi Rīgā un Rīgas rajonā

Stacionārā diagnostika un ārstēšana bez limitiem līgumiestādēs:

 • pacienta iemaksa,
 • maksas ārstnieciskie pakalpojumi,
 • ārstēšanās stacionārā ar maksimāli pieejamiem servisa pakalpojumiem,
 • terapeitiska un operatīva ārstēšana,
 • ārstēšanās dienas stacionārā,
 • maksas operācijas,
 • laboratoriskie izmeklējumi un diagnostika.
 • jābūt noslēgtiem līgumiem ar vismaz sekojošām iestādēm: Rīgas 1. slimnīca; Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca; Stomatoloģijas institūts; Klīniskā slimnīca "Gaiļezers"; Latvijas Onkoloģijas centrs; Klīnika Biķernieki; Klīnika Linezers; P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.

Stacionārā rehabilitācija (ārstēšanās sanatorijās un specializētās rehabilitācijas iestādēs):

 • pacienta iemaksas apmērā valsts programmā iekļautām slimībām;
 • pēc smagām operācijām, traumām, saslimšanām ar 100% atlaidi Ls 200 ietvaros.

Maksas grūtniecības un pēcdzemdības pakalpojumi ar limitu vismaz Ls 250

Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai gadā Ls 2500 ar limitu vienam saslimšanas gadījumam ne mazāk kā Ls 600. 

Zobārstniecība ar 50% atlaidi ieskaitot 2 reizes gadā zobu higiēnu:

 • mutes dobuma higiēnas pasākumi,
 • neatliekamā palīdzība akūtu zobu sāpju gadījumā,
 • terapeitiskie pakalpojumi,
 • ambulatori ķirurģiskie  pakalpojumi
 • periodenta slimību ārstēšana,
 • vietējā anestēzija,
 • nepieciešamās rentgenogrammas

Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai gadā Ls 200 bez limitiem vienam saslimšanas gadījumam. 

Rehabilitācija rehabilitācijas centros ar 100% atlaidi pamatojoties uz ārsta nosūtījumu:

 • ārstnieciskā rehabilitācija,
 • uzturēšanās rehabilitācijas iestādē,
 • ēdināšana.

Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai gadā Ls 200.  

Sporta nodarbības vismaz 4 reizes mēnesī. 

 • trenažieri, body-bike zāles,
 • peldbaseins, t.sk. ūdens aerobika,
 • visu veidu vingrošana.

Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai gadā Ls 200 un jābūt vismaz 10 līgumiestādēm Rīgā, kur var saņemt pakalpojumus bez piemaksas.

Izņemot, kur iepriekš norādīts, augstākminētos pakalpojumus jāsniedz apdrošinātāja norādītājās ambulatorajās un stacionārajās ārstniecības iestādēs bez ģimenes ārsta norīkojuma (jābūt noslēgtiem līgumiem ar ārstniecības iestādēm Latvijas rajonu centros).

Ambulatorās un stacionārās palīdzības saņemšana nav atkarīga no veselības aprūpes budžeta ierobežojumiem.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:4
Uzvarētājs:BTA
Līgumcena:Apdrošinājuma cena Ls 0.131 (Līguma summa Ls 3 115 ieskaitot PVN)


drukāt lapu