Aicinājums uz preses konferenci par PHB saturošu iekārtu izvešanu no Latvijas ANO projekta ietvaros

Aicinām Jūs uz preses konferenci šā gada 16.jūnijā plkst.13:00, ANO namā, Pils ielā 21, Rīgā, saistībā ar veiksmīgi pabeigto ANO projekta posma par 230 tonnu bīstamu ķīmisku vielu - PHB - saturošu transformatoru izvešanu no Latvijas.

Preses konferencē piedalīsies Vides ministrs Raimonds Vējonis, ANO Attīstības programmas projektu biroja Latvijā vadītāja Silvija Kalniņš, Projekta dalībnieka, A/S "Liepājas Metalurgs" galvenais inženieris Egils Kupšis un galvenais elektriķis Imants Dreimanis.

Transformatoru izvešanas pabeigšana ir nozīmīgs solis, tā kā polihlorētais bifenils jeb PHB ir viens no bīstamākajiem noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Latvijā PHB avots galvenokārt ir transformatori un kondensatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropā. PHB saturošu transformatoru izvešana no Latvijas notiek pirmo reizi un tika izvests līdz šim lielākais apjoms - 230 tonnas. PHB saturoši transformatori ir saistīti ar paaugstinātu risku, tā kā satur ļoti augstas koncentrācijas PHB eļļu, turklāt viens transformators satur 3 tonnas eļļas. Par transformatoru izvešanas norisi, ar to saistītajiem drošības aspektiem, kā arī projekta gaitā iegūto pieredzi iepazīstināsim Jūs preses konferences laikā.