lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / PHB saturošu iekārtu iznīcināšana

Vēl ir iespēja pieteikties dalībai ANO projektā PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai!

Pēdējā laikā kļuvis aktuāls jautājums par Latvijā esošo, no Padomju laikiem mantoto dažādu bīstamu ķīmisko vielu iznīcināšanu videi drošā veidā. Tostarp arī īpaši bīstamu ķīmisku vielu – polihlorēto bifenilu jeb PHB – saturošu iekārtu iznīcināšanu. PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laika posmā no 1960. līdz pat 1989.gadam. Vidējais iekārtu ekspluatācijas laiks ir 25 gadi un lielākajai daļai iekārtu tas tuvojas beigām vai jau ir pārsniegts.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šo iekārtu nomaiņa un iznīcināšana ir jānodrošina videi drošā veidā. Jāņem vērā, ka PHB saturošās iekārtas ir bīstamais ķīmiskais atkritums, turklāt Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt PHB saturošās iekārtas. Tāpēc, lai arī normatīvajos aktos noteiktais termiņš ir 2010.gada decembris, iekārtu nomaiņa un to iznīcināšana jāsāk plānot savlaicīgi.

Lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem PHB saturošu iekārtu iznīcināšanā, ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP) sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu īsteno īpašu projektu, kura ietvaros tiek organizēta un apmaksāta PHB saturošu iekārtu iznīcināšana. Pateicoties veiksmīgai Projekta ieviešanai, šobrīd tiek uzsākta Projekta pēdējā – trešā kārta, kurā vēl ir iespēja pieteikties arī tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav iesaistījušies Projektā.

Lai arī projektā iekārtu iznīcināšana tiek organizēta ātrāk par normatīvajos aktos noteikto termiņu, tā ir iespēja uzņēmumiem iznīcināt šīs iekārtas par ANO/Pasaules vides fonda līdzekļiem. Dalība Projektā uzņēmumam dod iespēju ne tikai ietaupīt finanšu līdzekļus, bet arī ietaupīt laiku un resursus, kas saistīti ar utilizācijas organizēšanu un bīstamo atkritumu eksporta atļaujas kārtošanu, tā kā to pilnībā uzņemas UNDP. Papildus tam, šis risinājums dod iespēju izpildīt normatīvo aktu prasības, kā arī apliecināt savu videi draudzīgi domājoša uzņēmuma statusu.

Tāpēc uzņēmumi tiek aicināti izmantot šo iespēju un pieteikties dalībai Projektā. Ņemot vērā Projekta pēdējās kārtas ierobežotos finanšu resursus, iespēja piedalīties Projektā prioritāri tiks dota uzņēmumiem, kuri pirmie līdz 2008.gada 30.aprīlim pieteiksies dalībai. Tāpat projekta ietvaros uzņēmumiem ir iespējams saņemt konsultāciju par PHB saturošām iekārtām un to tipiem, lai noskaidrotu, vai uzņēmuma rīcībā ir šo bīstamo vielu saturošas iekārtas.

Projektā 2007.gadā jau tika pabeigta pirmo 100 tonnu PHB saturošo iekārtu iznīcināšana. Savukārt, pagājušajā gadā tika parakstīti sadarbības līgumi ar vēl 43 uzņēmumiem, tādējādi 2008.gadā tiks iznīcinātas vēl 320 tonnas PHB saturošu iekārtu. Kopā Projektā ir iesaistījušies jau 55 uzņēmumi un tiks iznīcinātās vismaz 420 tonnas iekārtu.

Detalizētāku informāciju par pieteikšanās kārtību, kā arī PHB un to saturošo iekārtu tipiem, variet uzzināt mājas lapas sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija".drukāt lapu