ENERSHARE. Sanāksme par finansējuma piesaistes izvērtējumu energoefektiviātes projektiem.

Laika posmā no 2023. gada 10. - 11. oktobrim projekta: "ENERSHARE" partneri tikās ieviešanas sanāksmē, lai pārrunātu IT rīka, kas ļautu veikt uz datiem balstītu ekonomiskās iespējamības novērtējumu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai, izstrādi.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

ENERSHARE projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020” finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 101069831.

Projekta mājas lapa: