VIF2007/8

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2007/8

Iepirkuma publicēšanas datums: 2007. gada 23. jūlijs plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2007. gada 30. jūlijs plkst. 17:00

norāde:

Par veselības apdrošināšanu

Samaksas kārtība:

100% samaksa pēc polišu piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Atbildē lūdzam sniegt paskaidrojumus par sniegto pakalpojumu kopumu, kas ir iekļauts līguma kopējā summā.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Astoņu (8) Fonda darbinieku veselības apdrošināšana ar termiņu uz 12 mēnešiem, sākot ar 2007. gada 1. augustu.

Veselības apdrošināšanas minimālās prasības:

Ambulatorā diagnostika, ārstēšana un profilakse:

 • pacienta iemaksa,
 • maksas ārstnieciskie pakalpojumi,
 • ārstniecības personu mājas vizītes,
 • profilaktiskās veselības stāvokļa pārbaudes,
 • ārstu – speciālistu, arī profesoru un privātārstu konsultācijas,
 • laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi.

Ambulatorā rehabilitācija atbilstoši ārsta nozīmējumam:

 • masāžas kurss līdz 10 masāžām 1 reizi gadā;
 • ārstnieciskā fizkultūra līdz 10 nodarbībām 1 reizi gadā;
 • fizikālā terapija;
 • ūdens procedūras līdz 10 procedūrām 1 reizi gadā.

Profilaktiskā vakcinācija:

 • pret gripu vienu reizi gadā,
 • pret ērču encefalītu,
 • pret B hepatītu.

Medicīniskās apskates un izziņas

Privātā neatliekamā palīdzība:

 • neatliekamās palīdzības dienestu "Palīdzības dienests" un "ARS" izsaukumi Rīgā un Rīgas rajonā

Stacionārā diagnostika un ārstēšana:

 • pacienta iemaksa,
 • maksas ārstnieciskie pakalpojumi,
 • ārstēšanās stacionārā ar maksimāli pieejamiem servisa pakalpojumiem,
 • terapeitiska un operatīva ārstēšana,
 • ārstēšanās dienas stacionārā,
 • laboratoriskie izmeklējumi un diagnostika.

Stacionārā rehabilitācija (ārstēšanās sanatorijās un specializētās rehabilitācijas iestādēs):

 • pacienta iemaksas apmērā valsts programmā iekļautām slimībām;
 • ar 100% atlaidi Ls 200 ietvaros, pārējo saslimšanu gadījumā, iepriekš saskaņojot ar apdrošinātāju.

Medikamenti ar 50% atlaidi

Zobārstniecība ar 50% atlaidi

Minimālā apdrošinājuma summa vienai personai:

 • Ambulatorā ārstēšana un profilakse – vismaz Ls 700 gadā;
 • Stacionārā palīdzība – vismaz Ls 2000 gadā;
 • Medikamenti – vismaz Ls 120 gadā;
 • Zobārstniecība – vismaz Ls 200 gadā.

Izņemot, kur iepriekš norādīts, augstākminētos pakalpojumus jāsniedz apdrošinātāja norādītājās ambulatorajās un stacionārajās ārstniecības iestādēs bez ģimenes ārsta norīkojuma (jābūt noslēgtiem līgumiem ar ārstniecības iestādēm Latvijas rajonu centros).

Ambulatorās un stacionārās palīdzības saņemšana nav atkarīga no veselības aprūpes budžeta ierobežojumiem.

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:1
Uzvarētājs:AAS "Balta"
Līgumcena:Ls 3 811.20 (ieskaitot PVN)