Fonda darbinieki

Vārds uzvārds Amats Tālrunis Statuss
Administrācija un Finanšu pakalpojumi 
Iveta ZALPĒTERE Izpilddirektore    
Gints KĀRKLIŅŠ Finanšu vadītājs 67 845 111  
KPFI/EKII ieviešanas uzraudzība    
Ieva LAZDIŅA Projektu vadītāja 67 845 111  
Ilona PILMANE Projektu vadītāja 25 480 152  
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai projektu uzraudzība
Toms BLUMBERGS Projektu vadītājs 25 480 151  
Uģis JURŠEVICS Projektu vadītājs 25 480 153  
Renāte REGINSKA Projektu vadītāja 25 480 153  
Madara KABIŅECKA Projektu vadītāja 25 480 152  
Ilze AKMENTIŅA Projektu vadītāja    
Renāte RAGINSKA Projektu vadītāja    
Diāna KRISTIŅA Projektu vadītāja    
Aleksandrs KRASJKO Projektu vadītājs    
Attīstības sadarbība un sabiedrības informēšana
Aija ZUČIKA Projektu vadītāja 67 845 111  
Zane BILZĒNA Projektu vadītāja   Prombūtnē
Sergejs GOMZJAKOVS Projektu vadītājs    
Aigars ŠTĀLS Projektu vadītājs    
Laine ŠILDERE Projektu vadītāja    
Laila ZEMĪTE Projektu vadītāja    
Emīls Kārlis ZIEDIŅŠ Projektu vadītājs    
Ruslans RODIONOVS Projektu vadītājs    

Darba laiks darba dienās no 8:30 līdz 17:30

Darbinieku e-pasti: vards.uzvards@lvif.gov.lv

Saskaņā ar likumu "Iesniegumu likums" Vides investīciju fonds ir tiesīgs neizskatīt saņemto vēstuli (iesniegumu), ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi, kā arī elektroniskā pasta adresi.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@lvif.gov.lv vai pasta adrese: Datu aizsardzības speciālists, SIA "Vides investīciju fonds", Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010