lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / SIA Vides investīciju fonds uzsāk projekta RoundBaltic ieviešanu

Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā (RoundBaltic)

SIA Vides investīciju fonds 2020.gada septembrī uzsāka darbu pie Apvārsnis 2020 programmas finansēta projekta "Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic" īstenošanas. Projekta “RoundBaltic” galvenais mērķis ir nodrošināt ietvaru energoefektivitātes investīcijām, t.sk. dialoga veidošana un aktivitāšu veicināšana saistībā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedām ēkām” un finanšu pīlāriem: efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana, palīdzība projektu attīstībai un riska mazināšana. Projekta laikā paredzēts izstrādāt inovatīvus risinājumus energoefektivitātes finansēšanai organizējot "Advisory board" sanāksmes nacionālā mērogā ar visām iesaistītajām pusēm, kā arī organizēt 3 nacionāla mēroga un 4 reģionāla mēroga apaļā galda diskusijas projekta pilot-reģionos Zemgalē un Kurzemē. SIA Vides investīciju fonds ir vadītājs divām projekta darba kopām WP2 un WP5 vadītāji, kur 2. darba paketes mērķis ir nodrošināt atbalsta sistēmu, kā RoundBaltic var ietekmēt apaļā galda diskusijas un veicinošu darbību veidā palīdzēt palielināt ieguldījumus ilgtspējīgā enerģijā trīs mērķa valstīs - Polijā, Latvijā un Dānijā. Tas ietvers centienus palīdzēt īstenot finanšu pīlārus 1) analizēt iespēju uzlabot pašreizējo labāko praksi valsts un Eiropas līmenī, izstrādāt stratēģijas, ceļvežus un rīcības plānus, 2) ierosināt uzlabojumus valsts politikas ietvarā un pasākumos un 3) kopīgi jāizstrādā dokumentu un līgumu paraugi, kas nodrošina labāku tirgus darbību. savukārt 5. darba pakete - Organizēt pieredzes apmaiņu starp mērķa valstīm Poliju, Latviju un Dāniju, lai bagātinātu apaļo galdu organizēšanu un veicinātu energoefektivitātes finansēšanas aktivitātes; Pieredzes apmaiņa mērķa valstīs, t.sk. starp dažādiem mērķa reģioniem katrā valstī; Projekta sasniegumu novērtējums, ņemot vērā ietekmes rādītājus, kā arī turpmākie kvantitatīvie un kvalitatīvie aspekti; Mācību pasākumu organizēšana par to, kā paātrināt ieguldījumus energoefektivitātē; RoundBaltic darbības rezultātu iegūšana un apstrāde izplatīšanas nolūkos.

Projekta galvenās aktivitātes

 • 7 apaļā galda diskusiju izveidošana - 3 nacionālu, 4 reģionālu par energoefektivitātes finansēšanas iespējām;
 • 1 nacionālās, 2 reģionālās politikas dokumentu izstrāde, kas izriet no apaļā galda diskusijām;
 • Apmeklētas sadarbības partneru nacionālās apaļā galda diskusijas partnervalstīs Kopenhāgenā un Varšavā.
 • Apaļā galda diskusijās iesaistīto galveno ieinteresēto personu skaits, jo īpaši no finanšu nozares;
 • Projekta ierosinātie ieguldījumi ilgtspējīgā enerģijā (miljonos euro);
 • Projekta radītais primārās enerģijas ietaupījums (GWh / gadā);
 • Projekta ierosinātā siltumnīcefekta gāzu emisijas (tCO2-ekv / gadā) un / vai gaisa piesārņotāju (kg /gadā) samazināšana (papildus pozitīvā ietekme).

Projekta budžets

Kopīgais projekta budžets EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 213 368,75 EUR

Projekta vadošais partneris:

 • Energy Consulting Network A/S (Ltd.) (Dānija)

Projekta partneri:

 • Gate 21 NGO (Dānija)
 • National Association “Respect for Energy and the Environment” SAPE-POLSKA (Polija)
 • SIA Vides investīciju fonds (Latvija) 

Projekta norises laiks

01.09.2020. – 31.08.2023. (36 mēneši)

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020drukāt lapu