lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / Tukuma novada iedzīvotājus iepazīstina ar to, kā ES sekmē vēja enerģijas izmantošanu

SIA “Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu un Tukuma novada pašvaldību pirmdien, 21. oktobrī, organizēja informatīvu tikšanos Džūkstes, Pienavas un Lestenes pagastu iedzīvotājiem “Vēja parki - labās prakses piemēri un inciatīva”.

 

Džūkstes kultūras namā gandrīz 40 interesentu bija iespējas plašāk uzzināt par sasniegto un secināto Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” projekta ietvaros un iepazīties ar vēja parku un pašvaldību attiecību veidošanu, balstoties uz konkrētiem WinWind projekta piemēriem (projekta pilnais nosaukums ir: “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)”).

Viens no projekta WinWind uzdevumiem ir “godīga vēja parka” darbības principu un kritēriju izstrādāšana un rekomendāciju sagatavošana iekļaušanai gan ES, gan nacionālā līmeņa normatīvajos aktos.

Tukuma novadā ir plānots būvēt vienu no lielākajiem vēja parkiem Latvijā. Projekta attīstītājs ir SIA “Pienava Wind”, kas pārstāv SIA “Eolus”. 

Šā gada 11. jūlijā pieņemtais Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu attīstītājam ir devis, gan ar stingriem priekšnoteikumiem, “zaļo gaismu” vēja parka “Pienava” bûvniecībai, pieļaujot 22 turbīnas sākotnēji iecerēto 28 vietā. Taču, neskatoties uz līdzšinējām daudzajām apspriedēm, sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem, jautājumu un neskaidrību, sevišķi par ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem, joprojām ir gana daudz.

Tikšanās kultūras namā bija viena no iespējām iedzīvotājiem uzzināt un izprast plašāku kontekstu, piemēram, kā citās ES valstīs tiek sekmēta vēja enerģijas izmantošana.

Projekta WinWind ietvaros ir izpētīti un novērtēti tie faktori un principi, kas nozīmīgi ietekmē vēja enerģijas izmantošanas sociālā atbalsta veidošanos vietējā līmenī, un izdarīti secinājumi par situāciju projekta partnervalstīs: Latvijā, Norvēģijā, Polijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā.

Fizikālās Enerģētikas institūta pētnieks, projekta “WinWind” eksperts Ivars Kudreņickis un enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš klātesošajiem pastāstīja par vēja parku labās prakses piemēriem Vācijā un citviet Eiropā.

Abi viesi plašāk un detalizētāk Tukuma novada iedzīvotājus iepazīstināja ar redzēto un secinājumiem šā gada augustā notikušajā pieredzes brauciena laikā uz Šlēzvigas Holšteinas federālo zemi (Vācijā), kur izveidoti un veiksmīgi darbojas sauszemes kopienu vēja parki mazās lauku pašvaldībās - Neienkirhenā un Zuderdeihā. Viens no šo parku veiksmes stāsta pamatnosacījumiem ir vietējo cilvēku iesaiste to izveides (parka plānošanas) pašā sākumā līdz pat ienākumu sadalīšanai un ieguvumu noteikšanā visai sabiedrībai.

Klātesošajiem bija iespēja arī uzzināt, kāda ir Latvijas enerģijas apgāde un vai tā varētu kļūt labāka.

Tikšanās noslēgumā Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans skaidroja, ka pašlaik ar vēja parka “Pienava” attīstītāju notiek diskusijas par papildu nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ieguvumus vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībai; priekšsēdētājs arī pastāstīja, kā uz šo projektu raugās viņa vadītā pašvaldība un kādas ir projekta attīstītāja atbildes šobrīd.

Novada pašvaldība turpina apkopot visu informācija, ko iespējams iegūt, lai brīdī, kad deputātiem būs jāpieņem lēmums par vēja parka būvniecības ieceri (atļaut vai neatļaut), viņi šajā jautājumā būtu iedziļinājušies un izpratuši situāciju.

 

Sagatavoja Aigars Štāls, projekta eksperts

 

Informatīvā tikšanās. Programma

“Vēja parki - labās prakses piemēri un iniciatīvas”

Datums: 2019. gada 21.oktobris, plkst. 18.00

Vieta: Džūkstes kultūras nams

1. WinWind projekta norises aktualitātes. Fizikālās Enerģētikas institūts, WinWind eksperts Ivars Kudreņickis

2. Vēja parki un vēja enerģijas izmantošana Latvijā un Baltijas valstīs: esošā prakse un attīstības iespējas. Enerģētikas eksperts Latvijā Jānis Ozoliņš

3. Prakses piemēri - enerģijas kopienas Vācijā un citur Eiropā. Fizikālās Enerģētikas institūts, WinWind eksperts Ivars Kudreņickis

4. Tikšanās ar Tukuma Domes vadību.

 

Projekta mērķis

Veicināt sauszemes vēja enerģētikas attīstību tajās valstīs un to reģionos, kuri līdz šim ir uzskatāmi kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstīti. Kā sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā nabadzīga valsts ir uzskatāma arī Latvija. Sauszemes vēja enerģētikas specifiskie indikatori Latvijā (2016.gadā) ir tikai 1.084 MW jaudas uz 1000 km2 valsts platības un 35.9 kW jaudas uz 1000 valsts patstāvīgajiem iedzīvotājiem.

Projekta galvenās aktivitātes

  1. Sauszemes vēja enerģētikas attīstības specifisko barjeru un akceptējamības problēmu pētījums. Galvenais tā uzdevums ir identificēt un novērtēt likumdošanas, institucionālos un politikas, kā arī cita veida, virzošos spēkus un barjeras, kuri ietekmē (atbalsta vai kavē) sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un tās attīstību, un parādīt dažāda veida ieguvumus, kuri rodas pateicoties vēja enerģētikas sauszemē attīstībai.
  2. Veicināt zināšanu veidošanu un palielināšanos par sauszemes vēja enerģētikas attīstības ilgtermiņa ietekmi kā uz sociāli ekonomisko attīstību, tā uz vides kvalitāti/ emisiju samazināšanu valsts un pašvaldību (vietējās kopienas) līmeņos, skatot šo ietekmi vēja enerģijas tehnoloģiju dzīves cikla perspektīvā.
  3. Identificēt labās prakses piemērus, pieejas un instrumentus ES valstīs, kuri ir sekmējuši sauszemes vēja enerģētikas akceptējamību un attīstību, tajā skaitā vietējo līdzdalību vēja enerģētikas attīstībai; novērtēt šos labās prakses piemēru pārneses un adaptācijas iespējas un potenciālu.
  4. Izveidot WinWind projekta nacionālo forumu un veidot aktīvu dialogu starp sauszemes vējaenerģētikas attīstībā iesaistītajām institūcijām, organizācijām un sabiedrības grupām. Izstrādāt priekšlikumussauszemes vēja enerģētikas attīstības veicināšanai.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/drukāt lapu