Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji piedalās projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas ve

2019.gada 16.-17. janvārī Ļubļinā, Polijā, norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums projekta „Finanšu instrumenti atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšanai” (FIRESPOL) ietvaros un tajā piedalījās visu projektā iesaistīto partneru pārstāvji - vadošais partneris AGENEX no Spānijas, partneri no Horvātijas, Īrijas, Vācijas, Polijas un Latvijas, kā arī pasākumā papildus no katras valsts bija uzaicināti piedalīties divi pārstāvji ar pieredzi atjaunojamo energoresursu jomā (AER) vai izpratni par šo jomu, lai dalītos ar pieredzi citu valstu pārstāvjiem. Kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latviju pārstāvēja arī FIRESPOL projektā izveidotās vietējās rīcības grupas dalībnieki no Ekonomikas ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, projekta: "WinWind - Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos" komanda.

Pasākuma pirmajā dienā FIRESPOL projekta vadības komiteja pārrunāja projekta īstenošanas progresu un aktualitātes, kā arī vadošais partneris informēja par turpmāk veicamo projekta aktivitāšu īstenošanas termiņiem un projekta otrajā pārskata periodā veicamajiem uzdevumiem. Dienas otrajā daļā tika organizēta diskusija ar visiem pasākuma dalībniekiem par partneru identificētajiem labās prakses piemēriem finanšu instrumentu piesaistei AER jomā.

Pasākuma otrajā dienā pasākuma dalībnieki apmeklēja Polijas reģionu Dolina Zielawy, kur tika prezentēti divi īstenotie projekti – Dolina Zielawy enerģijas klasteris un fotoelektrisko paneļu lauks. Polijas pārstāvji prezentēja šo projektu finansēšanas mehānismu, jau sasniegtos un plānotos rezultātus.

 

Projektu WinWind finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta WinWind mājas lapa: http://winwind-project.eu/