Fonda telpās norisinājās aprites ekonomikas CircularPP projekta uzsākšanas sanāksme

2017.gada 22. novembrī SIA Vides investīciju fonds telpās notika projekta – Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana ar inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP) uzsākšanas sanāksme uz kuru ieradās pašvaldību pārstāvji no septiņām pašvaldībām.

Sanāksmes laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta aktivitātēm, kuras paredzēts ieviest Latvijā projekta darbības periodā. Tika arī plašāk skaidrots jēdziens Aprites ekonomika un aprites iepirkums. Sanāksmes noslēgumā turpinājās diskusijas veidā uzklausot pašvaldības pārstāvju vajadzības, pieredzes, ieteikumus un kādi varētu būt tuvākie iepirkumi, kuros iekļaut aprites ekonomikas principus. sanāksmē piedalījās arī Latvijas mēbeļu asociācija, kura uzklausīja pašvaldības un sniedza asociācijas viedokli un informēja par plāniem nākotnē, kā arī minēja priekšlikumus, kā varētu sadarboties visi iesaistītie.

 

Projekts paredz kapacitātes celšanas aktivitātes visos ar aprites iepirkumu (zaļo publisko iepirkumu) saistītajos posmos, apskatot kā vides tā arī sociālos aspektus iepirkuma procedūrā  un  cieši sadarbojoties ar  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Latvijā.

Aicinām iepazīties ar sanāksmes laikā rādītajām prezentācijām šeit:

Projekts Circular PP - Zane Bilzēna, projektu vadītāja

Aprites ekonomikas un aprites iepirkums - Jana Simanovska, projekta eksperte

 

Projekta partneri no Latvijas: SIA Vides Investīciju fonds un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

Projektu finansē: 

Circular PP projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam. finansējumu saskaņā ar līguma Nr. R049

 Projekta mājas lapa: (Izstrādes stadijā)