lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / Fonds un Daugavpils pilsētas dome noslēdz savstarpēju vienošanos par sadarbību

SIA Vides investīciju fonds un Daugavpils pilsētas dome noslēdz savstarpēju vienošanos par sadarbību publiskās teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanā

 2017.gada 24.novembrī Daugavpils pilsētas domē tika organizēta sanāksme, kuras laikā SIA Vides investīciju fonds valdes priekšsēdētājs Egils Zariņš, valdes loceklis Ronalds Neimanis, SIA “Labiekārtošana D” valdes loceklis Mečislavs Truskovskis un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims parakstīja vienošanos par sadarbību publiskās teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanā izmantojot Energoservisa kompāniju jeb ESKO mehānismu.

Vienošanās mērķis ir nodibināt un uzturēt uz abpusēju ieinteresētību balstītu SIA Vides investīciju fonda un Daugavpils pilsētas domes ilgtermiņa sadarbību, kuras ietvaros regulāri tiks apzināti konkrētāki sadarbības virzieni ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu pašvaldības noteikto un publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai un ar to saistītos izdevumus.

SIA Vides investīciju fonda  darbības virsmērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai. Mūsu darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā. 

ESKO modeļa izmantošana paredz, ka energopatērētājs energoefektivitātes uzlabošanai neizmanto savus finanšu līdzekļus, bet to dara izvēlētais ESKO uzņēmums, kurš par saviem resursiem veic visus nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši energopatērētāja prasībām. ESKO uzņēmums savas investīcijas sedz no ieekonomētās enerģijas izmaksas starpības, šī aprēķinātā atmaksas termiņa laikā. Pēc noteiktā atmaksas perioda beigām visa ekonomija pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO modeļa izmantošanas gadījumā visu atbildību par projekta rezultātiem un noteikto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, uzņemas ESKO uzņēmums.  

Tālr. 67 845 111

www.lvif.gov.lvdrukāt lapu