lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi / Fonds un Rēzeknes pilsētas dome noslēdz savstarpēju vienošanos par sadarbību

SIA Vides investīciju fonds un Rēzeknes pilsētas dome noslēdz savstarpēju vienošanos par sadarbību publiskās teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanā

2017.gada 13.oktobrī Rīgā SIA Vides investīciju fonds telpās tika organizēta darba sanāksme, kuras laikā SIA Vides investīciju fonds valdes priekšsēdētājs Egils Zariņš, valdes loceklis Ronalds Neimanis un Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs parakstīja vienošanos par sadarbību publiskās teritorijas apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanā izmantojot Energoservisa kompāniju jeb ESKO mehānismu.

Vienošanās mērķis ir nodibināt un uzturēt uz abpusēju ieinteresētību balstītu SIA Vides investīciju fonda un Rēzeknes pilsētas domes ilgtermiņa sadarbību, kuras ietvaros regulāri tiks apzināti konkrētāki sadarbības virzieni ar mērķi samazināt elektroenerģijas patēriņu pašvaldības noteikto un publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanai un ar to saistītos izdevumus.

SIA Vides investīciju fonda  darbības virsmērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai. Mūsu darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā. 

ESKO modeļa izmantošana paredz, ka energopatērētājs energoefektivitātes uzlabošanai neizmanto savus finanšu līdzekļus, bet to dara izvēlētais ESKO uzņēmums, kurš par saviem resursiem veic visus nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus atbilstoši energopatērētāja prasībām. ESKO uzņēmums savas investīcijas sedz no ieekonomētās enerģijas izmaksas starpības, šī aprēķinātā atmaksas termiņa laikā. Pēc noteiktā atmaksas perioda beigām visa ekonomija pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO modeļa izmantošanas gadījumā visu atbildību par projekta rezultātiem un noteikto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu, uzņemas ESKO uzņēmums.  

 

Tālr. 67 845 111

www.lvif.gov.lv

 drukāt lapu