lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP) / Jaunumi / Vides investīciju fonds uzsāk jauna projekta - Circular PP ieviešanu

No 2017.gada 25. līdz 27.septembrim Fonda darba komanda devās uz Alborgu, Dāniju, kur tika organizēta projketa - Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP) uzsākšanas sanāksme. 

Projektā piedalās 10 partneri un aktivitātes tiek īstenotas 7 valstīs - Latvijā, Krievijā, Polijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Somijā un Dānijā. projekta ieviešana slaiks ir 36 mēneši, no 01.09.2017. – 01.09.2020.  

Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Baltijas Jūras reģiona valstīs.

Projekta galvenās aktivitātes

Projektā paredzēto pasākumu koordinācija Latvijā:

-  Tehniskais atbalsts pašvaldībām iepirkuma dokumentu sagatavošanā un iepirkumu realizācijā.

-  Apmācību organizēšana valsts un pašvaldību iepirkumu speciālistiem.

-  Konsultācijas Latvijā esošo bērnudārzu un skolu mēbeļu ražotājiem par risinājumiem kā pielāgot produktu, lai varētu piedalīties pašvaldību iepirkumos, kuros ir integrēti aprites ekonomikas kritēriji.

-  Zinātniskā publikācija par aprites iepirkumu praksi valsts un pašvaldību iepirkumos.

-  Lekcijas Universitātēs par aprites iepirkumiem.

-  Projekta rezultātu izplatīšana valsts iestādēs un pašvaldībās visā Latvijā.  

Projektā kā pilotpašvaldības savu dalību ir apstiprinājušas 3  - Liepāja, Pāvilosta un Pļaviņas, bet arī citas pašvaldības ir aicinātas piedalīties un iesaistīties projektā, un veikt aprites ekonomikas iepirkumu ar projekta ekspertu palīdzību. 

Projekta budžets ir 2 453 620 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar projekta budžetu 225 388 EUR.

Papildus informācija: Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Circular PP projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam. finansējumu saskaņā ar līguma Nr. R049

 Projekta mājas lapa: (Izstrādes stadijā)

 drukāt lapu