lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta sanāksmi Hamburgā, Vācijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada no 14. līdz 16. septembrim, Hamburgā rīkoja projekta partneru sanāksmi. Tās mērķis bija izrunāt projekta līdzšinējo ieviešanas virzību un konkretizēt ar projekta ieviešanu saistīto uzdevumu izpildi. Liela uzmanība tika pievērsta projekta zināšanu pieredzes pārneses semināru organizēšanai Gdaņskā, Polijā 2015. gada 21. oktobrī, Upsalā, Zviedrijā 2015. gada 2. decembrī un Barselonā, Spānijā 2015. gada 17. martā. Semināru mērķauditorija ir projekta klāstera dalībnieki: uzņēmēji, zinātnisko un valsts institūciju pārstāvji.

Sanāksmes laikā notika simpozijs, kurā eksperti no Baltijas Jūras reģiona valstīm dalījās ar labās prakses piemēriem lietus ūdeņu apsaimniekošanā. Latviju simpozijā pārstāvēja Laine Baha no Bauskas novada pašvaldības ar prezentāciju, par Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūvi Bauskas pilsētā (projekts: “RAIN – WATER – MAN”).

Simpozija noslēgumā tika apmeklēti HafenCity Universitātes zaļie jumti un iepazīta pilsētas attīstības plānošana.

       

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu