lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projektā izstrādāts Ludzas novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns

Ludzas novada dome 2012. gada nogalē pieņēma lēmumu pievienoties Pilsētu mēru paktam. Sekojošā gada laikā, sadarbojoties ar SEAP PLUS projekta ekspertiem, tika izstrādāts Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns.

Lai sekmētu CO2 emisiju samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar izvēlēto 2010. bāzes gadu, plāna izstrādes ietvaros tika apzināta pašvaldības CO2 vīzija:

Ludzas novadā tiek izmantoti maksimāli iespējamie vietējie un atjaunojami energoresursi siltumenerģijas ražošanai, regulāri tiek paaugstināti ēku energoefektivitātes rādītāji, samazināti enerģijas zudumi.

Novada teritorijā prioritārās darbības jomas resursu efektīvas izmantošanas sekmēšanā un CO2 izmešu samazināšanā:

  • centralizētās siltuma ražošanas nodrošināšana no atjaunojamiem resursiem apvienojumā ar jaunāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu;
  • energoefektivitātes uzlabošana - dzīvojamā fonda un pašvaldības ēkās;
  • transporta sektora pilnveide, uzlabojot satiksmes organizāciju un drošību.

Ludzas novada Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020. gadam, ir viens no ES galvenajiem instrumentiem energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas attīstības veicināšanai vietējā līmenī. Plāns tika apstiprināts 2013. gada 28. decembra Ludzas novada domes sēdē (Lēmums. Nr.35).

Aicinām iepazīties ar plānu (http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/5117_1389881557.pdf).

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 drukāt lapu