BalticFlows projekta komanda tiekas ar uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts institūciju pārstāvjiem

2013. gada 16. decembrī BalticFlows projekta komanda tikās ar uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts institūciju pārstāvjiem, lai diskutētu par aktuālo situāciju lietus ūdens plūsmas apsaimniekošanā un uzraudzībā Latvijā, kā arī par atbildīgo institūciju pārstāvju iesaisti projekta klasterī. Sanāksmē piedalījās Rīgas dome, VARAM, LLU, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizāciju uzņēmumu asociācijas, u.c. uzņēmumu pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika aktualizēti jautājumi, kurus pie iespējas, būtu jārisina projektā - resursu trūkums esošo sistēmu apsaimniekošanai un uzturēšanai, aktuālo meteo datu trūkums (veci lietusgāžu dati), vides apziņas celšanas nepieciešamība iedzīvotājiem, lietus ūdens ekspluatācija, būvnormatīvu pārskatīšanas nepieciešamība, u.c. Tika runāts par līdzīgiem ieviestiem projektiem un aktivitātēm, šo projektu rezultātu tālāku izmantošanu, tāpat akcentētas institūcijas, kuru atbalsts projektā būtu nepieciešams, lai aptvertu reālu lietus ūdeņu apsaimniekošanu un uzraudzību Latvijas mērogā.

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir Ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte, un projektā apvienoti 17 partneri no 6 Eiropas Savienības valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

 

Projektu finansē:

    

 

Projekta logo: