lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Vides investīciju fonds uzsāk projekta Baltic Flows īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis ES 7. Ietvarprogrammas līdzfinansētu projektu "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" (turpmāk projekta akronīms Baltic Flows) īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte, un projektā apvienoti 17 partneri no 6 Eiropas Savienības valstīm, tā īstenošanas periods ir līdz 2016. gada 30. septembrim.

Projekta partneru tikšanās Helsinkos, Somijā, projekta uzsākšanas sanāksmē 2013.gada nogalē.

Projekta mērķis irIlgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras partnervalsts lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Latvijā Baltic Flows projekta galvenās aktivitātes:

  • Sadarbības klastera tīkla izveide.
  • Analīze par reģionu potenciālu un zināšanām pilsētvides lietusūdeņu apsaimniekošanā.
  • Analīze par reģionu potenciālu un zināšanām difūzo slodžu lietusūdeņu apsaimniekošanā.
  • Katalogs par pētniecības un tehnoloģiju piedāvājumu/pieprasījumu pilsētvides lietusūdeņu apsaimniekošanā un difūzo slodžu lietusūdeņu apsaimniekošanā.
  • Pētījums par iedzīvotāju iesaisti lietus ūdeņu monitoringa veikšanā.
  • Vienots rīcības plāns un ar to saistītie biznesa plāni.
  • Pētījums par pilsētvides miniatūro lietus ūdens monitoringa tehnoloģiju pieprasījumu un izaicinājumiem.
  • Starptautiskais seminārs

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

    

 

Projekta logo:drukāt lapu