lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Zviedrijā

Laika posmā no 2013. gada 14. maija līdz 2013. gada 17. maijam projekta: "Ilgtspējīgi enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā" pārstāvji viesojās Zviedrijā, pieredzes pārņemšanas vizītē.

Zviedrijas Klimata pašvaldības, Lunda

Vienīgā Zviedrijas atbalsta institūcija pašvaldībām, kas paraksta Pilsētu mēru paktu (PMP) un izstrādā Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus (IERP).  Organizācijā ir iesaistītas 33 pašvaldības, 2 reģioni. Pašvaldībām iestājoties organizācijā, ir jāizpilda tests, lai apliecinātu interesi ieviest aktivitātes saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu. Organizācija sniedz informatīvu atbalstu IERP sagatavošanā, sagatavo materiālus masu mēdijiem, sociālajiem tīkliem, veido vadlīnijas - soli pa solim padomi kā izstrādāt IERP, iesaistās starptautiskos projektos un organizē pasākumus tām pašvaldībām, kas parakstījušas PMP.

Prezentācija: L.Scott Jacabsson - Climate Municipalities

Malmes pašvaldība

2009. gadā pašvaldība parakstīja PMP un izstrādāja IERP. Malmes pašvaldība ir viena no videi draudzīgākajām un sakoptākajām pašvaldībām Zviedrijā – 25 % no transporta plūsmas aizņem velotransports. Pašvaldībai pieder velosipēdu parks, ko darbinieki izmanto darba braucienos. Pašvaldība pārdodot vai iznomājot tai piederošo zemi, līgumā paredz, ka veicot uz šīs zemes jebkādas darbības, ir jānodrošina noteiktu vides kritēriju sasniegšana (enerģijas patēriņš uz m2, transporta plūsma, iekštelpu klimata rādītāji, skaņas izolācija u.c.).

Prezentācija: M.Notling-City of Malmo

Vastra Hamn reģions

Malmes pilsētas ilgtspējīgas būvniecības paraugs. Bijušajā ostas rajonā tiek veikta daudzfunkcionāla dzīvojamā apbūve. Ēku būvniekiem tiek rīkotas sanāksmes, lai diskutētu par iespējamiem būvniecības risinājumiem, tādejādi nodrošināto to, ka ēkas tiek ieviesti jaunākie un inovatīvi risinājumi, piemēram, energoefektivitātes standarts 50kwh/ m2.

Zviedrijas Nacionālā enerģijas aģentūra, Stokholma

Kopumā Zviedrijā ir 14 enerģijas aģentūrās, kas ir nacionālās enerģijas aģentūras pakļautībā. Zviedrijā nacionālajā līmenī izvirzīta prioritāte līdz 2050. gadam būt 0 SEG emisiju valsts. Viena no aģentūras funkcijām ir nodrošināt enerģijas konsultantu darbību – 250 eksperti Zviedrijas teritorijā iedzīvotājiem sniedz bezmaksas konsultācijas energoefektivitātes jautājumos. Lai veicinātu zemas enerģijas ēku izplatību dažādos reģionos ir dažādi veicinošie faktori. Piemēram, valsts dienvidos ir pieejami atbalsta instrumenti ēku būvniecībā, ir izveidoti dažādi labās prakses demonstrēšanas objekti. Aģentūras funkcijās ietilpst: sagatavot publikācijas un izdales materiālus; organizēt pasākumus; sniegt finansiālu atbalstu dažādos projektos; sagatavot materiālus masu mēdijiem.

Prezentācija:

Y.Varastch: Swedish energy agency

T.Alopalus: Policy instruments Sweedish climate policy

F.Ekander: Energy and Climate Advisors

Stokholmas pilsēta – vides un ilgtspējīgas attīstības departaments

Stokholmas pilsēta 2008. gadā parakstīja Pilsētu mēru paktu un izstrādāja IERP, papildus izstrādājot arī plānu, kā kļūt par 0 SEG emisijas pilsētu 2050. gadā.

  • Lai uzlabotu ēku energoefektivitātes rādītājus liela uzmanība tiek pievērsta pašvaldības ēkām. Katru gadu tiek veikts monitorings, cik liels daudzums CO2 emisijas ir samazinājies. Pilsēta ir gan centrālās siltumapgādes sistēma, gan centrālās siltumdzesēšanas sistēma. Līdzīgi kā Malmes pašvaldībā, arī šeit iznomājot pilsētas zemi, nomātājs apņēmās nodrošināt konkrētu vides standartu ieviešanu.  Ir ieviesta "Green Factor" sistēma – pirms būvnieks uzsāk projektu,  tam ir jāatskaitās pilsētai par būvprojekta vides sadaļu (kāda būs zaļā zona būvprojektā). Ja būvprojekta minētā sadaļa tiek novērtēta ar atbilstošu punktu daudzumu, projektu drīkst realizēt.  Stokholmas pilsēta ir izveidojusi fondu ēku energoefektivitātes projektu ieviešanai.
  • Pilsētā ir veikta katras mājas jumta laukuma apsekošana, lai uzzinātu, cik daudz saules enerģijas ir iespējams saražot uz katras mājas jumta.
  • Pilsētā ir 155000 "Clean car", mašīnas, kas izmanto etanolu, biogāzi, elektrību. Mērķis līdz 2025. gadam sabiedrisko transportu nodrošināt ar biodegvielu.  Pilsētā ir ieviest ceļa nodoklis, kas pilsētas budžetā gada laikā ienes 65 milj eur. Šo naudu izmanto infrastruktūras projektos.

Prezentācija: J.Tolf - Systematic Climate and Energy action work in Stockholm

Zviedrijas Pašvaldību un reģionu asociācija, Stokholma

Asociācija prezentē pašvaldību viedokli un tā tiek iesaistīta nacionālā līmenī lēmumu pieņemšanā un politikas izstrādē. Galvenā funkcija, saistīta ar IERP nepieciešamo statistikas datu analīzi un tālāku izplatīšanu, datu apkopošanu veic Zviedrijas Nacionālā enerģijas aģentūra.  Asociācijas izstrādā indikatorus datu izvērtēšanai.  Nodarbojas ar pašvaldību izglītošanu, sagatavojot informāciju kā kļūt par Pilsētās mēru paktu dalībnieci, kā izstrādāt IERP.

Nacionālā Zviedrijas vides aģentūra. Valstī izvirzīti 16 mērķi kā mazināt klimata pārmaiņas.  Katru gadu aģentūra veic šo mērķu un sasniegto indikatoru izvērtēšanu. Ir izstrādāti dažādi klimata politikas instrumenti, lai novērtētu politikas īstenošanu.

Prezentācijas:

P.Stromberg: Klimp evaluation

P.Boberg: Sweedishi goals for climate

      

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā un izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

   drukāt lapu