lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / Aicinām piedalīties seminārā par Enerģētikas sektora attīstību

SIA „Vides investīciju fonds” 2013. gada 31. janvārī projekta „SEAP PLUS – Ilgtspējīgasenerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” rīko diskusiju semināru: "Enerģētikas sektora attīstība – izaicinājumi un iespējas”, Ludzā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt Latgales plānošanas reģiona enerģijas sektora pārstāvjus ar atbalsta programmām enerģijas sektorā (KPFI, IEE, JESICA; ELENA), Enerģijas stratēģiju 2030, Nacionālo attīstības plānu 2014 – 2020, AER reformām  kā sadarbības iespējām pašvaldības un enerģijas sektora pārstāvju starpā.

Aicinām piedalīties diskusiju seminārā:

  • pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus;
  • projektu vadītājus;
  • komunālo daļu un siltumapgādes uzņēmumu pārstāvjus;
  • uzņēmējus, kas darbojas enerģētikas sektorā;
  • kā arī citus interesentus.

Dalību diskusiju seminārā lūdzam pieteikt līdz 2013. gada 29. janvārim plkst. 15:00, sūtot ziņu uz e –pastu aija.zucika@lvif.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67845111.  Vietu skaits seminārā ir ierobežots.

Semināra programma

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgasenerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā un izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Lai veicinātu reģionālo attīstību, projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu