lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / Sagatavota SEAP PLUS projekta brošūra

Projektā „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) ir sagatavota projekta brošūra latviešu un angļu valodā.

Materiāls ietver informāciju par projekta mērķiem un projekta aktivitātēm. Brošūras mērķauditorija ir vietējās un reģionālās pašvaldības, lēmuma pieņēmēji, enerģētikas sektora uzņēmumi.

Aicinām iepazīties ar brošūru:

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pilsētu un pašvaldības iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas Enerģijas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu