Projekta Baltic EcoMussel reģionālā darba grupas sapulce

Sapulcē Kurzemes Plānošanas Reģions iepazīstināja ar projekta Baltic EcoMussel (CB58) ideju, mērķiem un uzdevumiem, kā arī iepazīstināja ar apsekojumā iegūto informāciju no Ālandu salās, Somijā esošās gliemju fermas, prezentējot fotomateriālus.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts stāstīja par gliemju sugu, kuru ir plānots komercializēt Baltijas jūrā.

Fonds iepazīstināja ar gliemju fermas komercializācijas perspektīvām un nākotnes skatījumu akvakultūras jomā.

Sapulces dalībnieki plaši diskutēja par:

Sapulcē piedalījās zvejnieki un vairāku piekrastes pašvaldību pārstāvji.

Pasākuma programma pielikumā.

Semināra materiāli ir pieejami šeit.

Projektu finansē

 

Projekta mājas lapa