lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni / Jaunumi / Uzsākts projekts pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģionu veicināšanai

Vides investīciju fonds uzsācis programmas „Intelligent Energy” finansēta projekta "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni" (PassREg) īstenošanu. Kā atspoguļo projekta nosaukums, tā mērķis ir sekmēt tādu reģionu attīstību, kur energoefektivitātes princips tiek ieviests, veicinot pasīvo māju būvniecību, nepieciešamo papildus enerģiju nodrošinot no tuvumā esošiem atjaunojamiem energoresursiem.

Maija sākumā Fonda pārstāvji viesojās Hannoverē, kur notika projekta uzsākšanas sanāksme un starptautisks seminārs, kurā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar Vācijas, un it īpaši Hannoveres reģiona pieredzi pasīvo māju projektu īstenošanā un finansēšanā. Tika apmeklēti arī četri dažādi pasīvo māju būvniecības piemēri - skola, bērnudārzs, pasīvo māju ciemats un nulles enerģijas ciemats. Visi objekti ir atšķirīgi pēc lieluma, funkcionālā pielietojuma un vecuma, bet visi izpilda pasīvo māju nosacījumus. Apskates laikā tika apspriesti gan pielietotie tehnoloģiskie risinājumi, gan arī monitoringa rezultāti par ekspluatācijas izmaksām un energopatēriņu.

ciemats                  kindergarten

Hannoveres reģions ir pirmais reģions, kurā uzsākta pasīvo māju būvniecība. Tagad Hannovere ir viena no pilsētām, kurā, lai risinātu energoefektivitātes problēmu, pašvaldības būvniecības iepirkumos obligātā prasība ir pasīvo māju standarts. Reģionā tiek veicināta arī pasīvo māju būvniecība privātajā sektorā. Līdz ar to pilsētā ir ļoti daudz zemas enerģijas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas piemēru. Reģionā darbojas finansēšanas shēma, kas balstīta uz publisko privāto partnerību, kurā iesaistīti gan energoresursu uzņēmumi, gan pašvaldības, gan privātie investori un kredītiestādes.

Hannovere, kā arī Brisele un Tirole ir projektā izvēlētie trīs paraugreģioni, kur sekmīgi tiek īstenota pasīvo māju pieeja energoefektivitātes jautājuma risināšanā jau šobrīd. Apzinot apstākļus, kas sekmē pasīvo māju principa veiksmīgu īstenošanu šajos reģionos, kā arī veicinot šo modeļu atpazīstamību, projekta mērķis ir palīdzēt arī citiem projekta īstenošanas reģioniem kļūt par paraugreģioniem.  Adaptējot un ieviešot labās prakses piemērus, kā arī projekta ietvaros gūtās zināšanas, tiks nodrošināti priekšnoteikumi ES direktīvas "Par ēku energoefektivitāti"mērķu sasniegšanai 2020. gadā.

Lai veicinātu projekta mērķu sasniegšanu dažādos Eiropas reģionos, projekta sanāksmē piedalījās arī pašvaldību pārstāvji, tostarp, Ērgļu un Strenču pašvaldību vadītāji. Ērgļu novadā šobrīd tiek īstenots pasīvās mājas projekts – ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu tiek rekonstruēta Ērgļu arodskolas dienesta viesnīca atbilstoši pasīvās ēkas standartam. Savukārt Strenču novada pašvaldība meklē iespējas īstenot bērnudārza būvniecības projektu pēc pasīvās ēkas standarta.

“Tā kā dažādās valstīs, reģionos un pilsētās ir atšķirīgas situācijas un apstākļi, vispirms būtiski ir analizēt paraugmodeļus un to struktūras, kā, piemēram, proKlima fonda piemēru Hannoverē, domājot, kā to piemērot atšķirīgiem reģionālajiem faktoriem,” saka projekta vadītāja Marianne Fujara no Pasīvo Māju Institūta. “Pēc tam šīs adaptētās struktūras ir jāintegrē vietējo un reģionu pašvaldību politikā, kā arī jāiesaista mājokļu asociācijas un ražotāji, tādējādi kopīgiem spēkiem cīnoties pret klimata pārmaiņām.”

 

partneri                   passregs
   PassREg projekta dalībnieki| © Passive House Institute
 

Projektā bez Vides investīciju fonda iesaistījušās vēl 13 organizācijas un pašvaldības no 9 Eiropas valstīm – Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Austrijas, Francijas, Itālijas, Bulgārijas, Horvātijas, Lielbritānijas.

Projekta ietvaros tiks apkopoti, analizēti un tālāk izplatīti risinājumi un pieredze, kas iegūti no projekta dalībvalstīs īstenotajiem piemēriem. Viens no mērķiem ir izveidot ilgtspējīgu kapacitātes paaugstināšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas nodrošinātu kvalitātes standartu ievērošanu arī pēc projekta īstenošanas.

logoVairāk par projektu drukāt lapu