lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Jokkmokkā, Zviedrijā

SEAP PLUS projekta komandas pieredzes pārņemšanas vizīte Jokkmokkā, Zviedrijā

Projekta „Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP-PLUS) komanda laika posmā no 2012. gada 14. augusta līdz 17. augustam apmeklēja Jokkmokkas pašvaldību, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem reģionā enerģijas pārvaldes jomā.

Jokkmokk pašvaldība ir pirmā pašvaldība Zviedrijas Ziemeļu reģionā – Norrbotten apgabalā, kas parakstīja Pilsētu mēru paktu un izstrādāja Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānu.

15. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

  • Norrbotten apgabala administratīvās pārvaldes prakse komunikācijas un sadarbības veidošanā starp pašvaldībām un enerģijas sektorā iesaistītajām pusēm, sekmējot valsts klimata politikas ieviešanu;
  • Norrbotten Enerģijas aģentūras projekta NV - eko rezultāti. Izveidota ērta datu bāze  pašvaldību lietošanai enerģijas patēriņa uzskaitei, kā arī izstrādāts modelis enerģijas patēriņa plānošanai; enerģijas patēriņa kartēšana apgabalā;
  • Pitea un Lycksele pašvaldību pieredze strādājot ar Enerģijas un klimata politikas programmu. Minētā programma ir obligāts politikas plānošanas dokuments, kas jāizstrādā katrai pašvaldībai Zviedrijā. Abas pašvaldības ir parakstījušas Pilsētu mēru paktu un izstrādājušas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus;
  • Biogāzes ražotne Boden pašvaldībā, kur biogāzes ražošanā gada laikā tiek pārstrādātas 20 t notekūdeņu dūņu kopā ar organiskajiem un piena produktu atkritumiem. Saražotā biogāze tiek izmantota sabiedriskajā transportā, kā arī pārdota degvielas uzpildes stacijās.

16. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

 

  • Jokkmokkas pašvaldības darbības Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē, pieredze risinot ēku apsaimniekošanas jautājumu saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos pašvaldības teritorijā. Pašvaldībai apsaimniekošanā ir liels skaits publisko ēku, tā energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai plānots piesaistīt uzņēmumu, kas veic ēku energo apsaimniekošanu (Energy Performance Contracts) un ievieš nepieciešamos uzlabojumus. Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādē pašvaldība iesaistīja skolnieku un studentu mērķgrupu, organizēja diskusiju seminārus ar politiķiem plāna izstrādes un ieviešanas laikā. Starp pašvaldību un studentiem tika parakstīts saprašanās memorands pilsētas enerģijas pārvaldībai;
  • Pasaules mantojuma pieminekļa – Laponija apsaimniekošanas programmas izstrādes process. Diskusiju gaitā un pēc konsensus principa ievērošanas programmas izstrādē tika patverta valsts, pašvaldības, kā arī pamatiedzīvotāju Sāmu vīziju par teritorijas apsaimniekošanu virzību.

17. augustā tika iepazīti sekojoši piemēri:

  • Zviedrijas nacionālā programma, kas nodrošina enerģijas un energoefektivitātes jautājumu konsultēšanu mājsaimniecībās, kā arī mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • Enerģijas apsaimniekošanas līgums, ko piedāvā "Schneider Electrics" uzņēmums, paredzot pašvaldības ēkās veikt energoefektivitātes uzlabojošos būvniecības pasākumus. Enerģijas apsaimniekošanas līgumu pieredze Zviedrijā un Eiropā un tās adaptācijas iespējas Latvijā;
  • "Vattenfall" elektrības ražošanas un piegādes uzņēmums. Inovatīvi un interaktīvi risinājumu sadarbībā ar klientiem un patērētājiem. Tika iepazīta prakse, kad enerģijas pārvaldībā Zviedrijā mājsaimniecību līmenī ir iespēja izvēlēties enerģijas veidu pēc tā ražošanas resursa, piegādātāja kompānijas; tarifu izvēle fiksēta vai mainīgā, kas atkarīga no elektrības ražošanas cenas.  

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot  pašvaldību iesaisti Pilsētu mēru paktu kustībā un izstrādājot Ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiks īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

   drukāt lapu