EEZ projekts

Projekts "Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā"

Projekta mērķis: izveidot interaktīvu sistēmu, kas apvienotu labākos akadēmiskos risinājumus ar praktiskajām iespējām, lai sekmētu piemērotāko un efektīvāko risinājumu izmantošanu vides projektu realizācijā.

Projekta aktivitātes:

Projekta sagaidāmais rezultāti:

1. Interaktīvu mājas lapas izveide ar sadaļām:

2. Informatīvie pasākumi par jaunajām tehnoloģijām un projekta rezultātiem:

Projekta ieguvumi:

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada maija līdz 2010. gada septembrim.

Projekta rezultātā sācis darbu portāls: www.videsrisinajumi.lv