JOMA_4

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
Darba pieredze:

Zināšanas, spējas un prasmes:

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 15. janvāra plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 nedēļas

 

Darba uzdevums: Ēku energoefektivitātes uzlabošana

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam: 

Algoritma bloks
- Kalkulatora izstrāde optimālākā tehniskā risinājuma un izmaksu piemeklēšanai no tehnoloģiju biržas datu bāzes konkrētai problēmai, aptverot sekojošas komponentes

- Tehnoloģiju un izpildītāju biržu veidņu izveidošana, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu, 

- Problēmu datu ievades veidnes izveidošana, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu

Sistēmu darbības apraksts
- Energoefektivitātes paaugstināšanas instrumentu un komponenšu apraksts (siltināšana, ventilācija, elektroapgāde (piemēram: saules baterijas, ekonomiskās spuldzītes, KNX), u.c.)
- Galvenās energoefektivitātes problēmas un to risinājumi (t.sk. veidi un indikatori, kā konstatēt problēmu cēloni)
- Tehnoloģiju apraksts katrai augstākminētajā punktā (algoritma blokā) uzskaitītajai komponentei, kuras tiek izmantotas pašvaldībās energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijā un pasaulē (tehnoloģiju veidi, to darbības pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi, būtiskākie aspekti, kas ietekmē to izvēli)

Sistēmu shematiskais apraksts
- Ēku siltināšanas un siltuma zudumu shematiskais attēlojums brīvā formā