JOMA_1

Kvalifikācijas prasības
Kvalifikācijas prasības EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Izglītība - augstākā izglītība attiecīgajā jomā
Darba pieredze:

Zināšanas, spējas un prasmes:

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2010. gada 15. janvāra plkst. 16.00

Līguma izpildes termiņš - 2 nedēļas

 

Darba uzdevums: Dzeramā ūdens apgādes sistēma pašvaldībās

Darba uzdevums EEZ FI un LR budžeta finansētā apakšprojekta „Jaunāko tehnoloģisko risinājumu sekmīga ieviešana vides projektu realizācijā" piesaistītajam ekspertam:

Algoritma bloks
- Kalkulatora izstrāde optimālākā tehniskā risinājuma un izmaksu piemeklēšanai no tehnoloģiju biržas datu bāzes konkrētai problēmai, aptverot sekojošas komponentes

- Priekšlikumi izveidoto tehnoloģiju un izpildītāju biržu veidņu uzlabošanai, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu,
- Priekšlikumi problēmu apraksta datu ievades veidņu uzlabošanai, ņemot vērā kalkulatoru darbībai nepieciešamo informācijas apjomu

Sistēmu darbības apraksts

- Ūdensapgādes sistēmas un tās komponenšu apraksts,
- Galvenās problēmas ūdensapgādes sistēmās un to risinājumi (t.sk. veidi un indikatori, kā konstatēt problēmu cēloni)
- Tehnoloģiju apraksts katrai augstākminētajā punktā (algoritma blokā) uzskaitītajai komponentei, kuras tiek izmantotas ūdensapgādes sistēmās Latvijā un pasaulē (tehnoloģiju veidi (piemēram, ūdens sagatavošanas iekārtai - aerācija ar gaisu, ozonēšana, atgriezeniskā osmoze u.c. veidi), to darbības pamatprincipi, priekšrocības un trūkumi, būtiskākie aspekti, kas ietekmē to izvēli)

Sistēmu shematiskais apraksts
- Ūdensapgādes sistēmas un tās komponenšu shematiskais attēlojums brīvā formā