lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES pašvaldības un atjaunojamās enerģijas kopienas - ideāla sadarbība!

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa nr.2.

Padziļināti analizējot divdesmit vienu labas prakses piemēru, COME RES komanda ir nonākusi pie desmit labākajām praksēm, kurām ir nozīmīgs pārneses un pārņemšanas potenciāls. Šīs AEK piedāvā dažādus sociālekonomiskos ieguvumus, no kuriem vissvarīgākie ir pienācīga līdzdalība un finansiālie ieguldījumi īpašumtiesību nodrošināšanai, pašpietiekama un videi draudzīga dzīvesveida veicināšana, lielākas sociālās kohēzijas radīšana, kā arī maksājumu par enerģijas patēriņu samazināšana un enerģētiskās nabadzības problēmas risināšana.

Aicinām iepazīties ar materiālu.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/drukāt lapu